Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

dreamteam
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.

March 18 2017

dreamteam
0747 3f05 500
Reposted fromnutt nutt viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 04 2017

dreamteam
4748 6e4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 24 2017

7111 5510

February 23 2017

dreamteam
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaheartbreak heartbreak

July 10 2015

dreamteam
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viadreamerlive dreamerlive
dreamteam
dreamteam
9480 8fa3
Wódko!

July 09 2015

dreamteam
5573 de8f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viadreamerlive dreamerlive

June 25 2015

dreamteam
dreamteam
dreamteam
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaTryToRememberrr TryToRememberrr

June 23 2015

dreamteam
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska

June 22 2015

dreamteam
2913 8950
Reposted fromShini Shini vialifeless lifeless
dreamteam
1477 72d3
Reposted fromhagis hagis viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
dreamteam
0143 b4ac
Reposted fromnyaako nyaako viabreakaway breakaway
dreamteam
9856 3972
Reposted fromtooskaa tooskaa viabreakaway breakaway

June 21 2015

dreamteam
8562 b181 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaTryToRememberrr TryToRememberrr

June 20 2015

dreamteam
0001 534a
dreamteam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl