Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

dreamteam
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
dreamteam
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viadreamerlive dreamerlive

October 05 2018

6280 9199 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaretro-girl retro-girl
dreamteam
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
dreamteam
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
dreamteam
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
dreamteam
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
dreamteam
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 viagwiazdeczka gwiazdeczka
dreamteam
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viagwiazdeczka gwiazdeczka
dreamteam
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viagwiazdeczka gwiazdeczka
dreamteam
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul

February 21 2018

3275 4e06
Reposted fromget-fit get-fit viainanutshell inanutshell
dreamteam
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viainanutshell inanutshell
dreamteam
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
dreamteam
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viainanutshell inanutshell
dreamteam
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viainanutshell inanutshell
dreamteam
6065 2436
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso

August 03 2017

dreamteam

April 11 2017

dreamteam
7254 f2f6 500
dreamteam
Nadchodzi chwila, w której zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być jak ludzie, którzy cię otaczają.
— "Trzy metry nad niebem"
Reposted frombeltane beltane viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl