Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

dreamteam
0001 534a
dreamteam

June 06 2015

dreamteam
4959 b888 500
dreamteam
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viaTryToRememberrr TryToRememberrr
dreamteam
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viaTryToRememberrr TryToRememberrr
dreamteam
-Klucz, który otwiera mnóstwo zamków, to jest świetny klucz. (...) Ale zamek, który można otworzyć każdym kluczem, powiedzmy sobie szczerze, generalnie jest... -...do dupy. 
— :) /Piotr C "pokolenie IKEA"
dreamteam
dreamteam
8106 fcee
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
dreamteam
4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialifeless lifeless

June 02 2015

dreamteam
2151 2884
Reposted fromgdybam gdybam
dreamteam

To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie .. idiotko.


— Trop.Man
Reposted fromgdybam gdybam
dreamteam
4662 10d0 500
Reposted frommephedron mephedron viakomplikacja komplikacja
dreamteam
dreamteam
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
dreamteam
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty
dreamteam
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA vianormajeane normajeane
dreamteam
7996 c71d
dreamteam
2296 8684 500
Reposted from9minutowa 9minutowa
dreamteam
0445 007d
Reposted fromMiziou Miziou viacallisia callisia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl